Kalite Politikamız

  • Dinamik ve yenilikçi yapısı ile çağdaş, etkin yönetim sistemini oluşturma.Hissedarlarımız, iş arkadaşlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile karşılıklı kazanç ilişkisinin kurulması.
  • Üniversite-sanayi işbirliği ve Ar-Ge artırılırken hızlı çalışan, esnek ve verimli bir üretim çerçevesinin kurulması.Şirketteki herkesi aynı vizyon, misyon ve strateji çerçevesine getirecek bir kurumsal kültürün geliştirilmesi.
  • Birim maliyetlerinin düşürülmesi ve ölçek ekonomilerin yakalanması sayesinde daha rekabetçi bir yapının kazandırılması.
  • TSE – HAR  standartların gerekliliklerine ve EN ISO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemi koşullarına bağlı kalarak uygun entegre yönetim sisteminin etkinliğini sağlama ,sürekli verimliliği geliştirme.