Çevre Politikamız

  • Tüm süreçlerde doğanın korumasına dikkat edilmesi. Çevre kültürüne ve değerlerine katkıda bulunma.
  • EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı prensiplerine uyarak,çevre ve insan sağlığını korumayı önemseme.
  • Kirlilik için önlemler alarak, kirletici katı, sıvı, gaz atıklarını azaltma.
  • En iyi kalite kablo ve iletkenlerin üretimi esnasında geri dönüşüm olanaklarının araştırılması ve çevreye zarar vermeden atıkların atılması.
  • Gerekli eğitim faaliyetlerini organize ederek çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler üzerinde çevre bilincini geliştirme.
  • Doğal kaynaklar ve hammadde kullanımını azaltarak çevre performansı ve politikaları için istikrarlı büyüme.
  • Enerji ve doğal kaynak kullanımını azaltma.Geri dönüşüm yoluyla atık miktarını azaltma.
  • Üretim süreçlerinde ve ürünlerde yeni ve geliştirilmiş teknolojiyi kullanarak kirliliğin önlenmesi.